حلقه قسمت 1 | Halghe Episode 1

Subscribe 👉 https://www.youtube.com/@UC_kuSgto27F130ZmYZYWD4Q
حلقه
دو مرد جوان ، دو شخصیت و انسان متفاوت ،دو قربانی از جای های مختلف میایند کنار هم ایستاده میشوند با لجاجت ظلم می جنگندتوطه های که از سابق است در برابر این ظلم ایستاده گی میکنند و میگویند این تقدیر نیست ظلم است.دوسیه های کثیف دعوا های نا حق را برسی میکنند و از ظالم حسابی میگرند.این مبارزه این دو جوان رابه بسیار مشکلات هم روبرو میکند.در مقابل مافیا ایستاده کار سخت و دشواری است.حلقه داستان یک ماجراجویی بی پایان است.دنیایی تاریک گذشته که خونریزی به بار میار و درد را زیاد میکند.انتقام گیری خان و جهانگیر در روی زمین.

Leave a Reply