الیف با دوبلۀ فارسی | قسمت 1

داستان الیف کوچولو که عشق زیادی در قلب کوچکش نهفته است، قلب ها را لمس می کند… الیف که سرنوشتش با جدایی پدر و مادرش، بی خبر از وجود او رقم می خورد، در سختی ها متولد می شود. پس از روزهای سختی که با ناپدری اش سپری می کند، او را به خانه پدر خود کنان می فرستند که او را نمی شناسد و از او بی خبر است. وقتی آرزو، همسر پدرش، متوجه می شود که الیف دختر کنان است، الیف از دنیا آسیب می بیند. الیف که از اتفاقی که برایش خواهد افتاد غافل است، با عشق بی پایان خود با همه بدی ها مخالفت می کند. آنچه او را در زندگی راست نگه می دارد، آرزوی مادر و آرزوی پدرش است.

بازیگران

Altuğ Seçkıner
İsabella Damla Güvenılır
Cemre Melıs Çınar
Hasan Ballıktaş
Zeynep Öğren
Emre Kıvılcım

#الیف
#Elif

Leave a Reply